Besedy se seniory jsou tradiční aktivitou MP

Besedy se seniory jsou tradiční aktivitou MP
11.11.2015
V rámci projektu prevence kriminality Městské policie Ústí nad Labem, který je zaměřen na seniory a handicapované spoluobčany, se uskutečnilo další setkání.

Tentokrát strážníci přednášeli pro seniory v regionálním kontaktním centru pro oběti nacismu a mezigenerační dialog –„ Živá paměť“. Náplní této organizace je mimo jiné nabídka služeb a aktivit přeživším obětem nacismu, které mají vzhledem k vysokému věku a zdravotnímu stavu omezené možnosti kontaktu se společenským prostředím. Celá beseda se nesla v duchu diskuse na téma osobní ochrany a ochrany majetku. Velký zájem projevili senioři o dopravní situaci ve městě a s tím spojené bezpečné chování v silničním provozu. Strážníci dále upozorňovali, vzhledem k blížícím se vánočním svátkům, na zvýšené nebezpečí hrozící od kapsářů, jak tyto lidi poznat a jak se proti jejich útokům bránit. Dále strážníci seniorům vysvětlovali, jak si zabezpečit svůj byt a jak předcházet případnému přepadení své osoby. V oblasti BESIPu strážníci posluchačům vysvětlovali význam používání reflexních prvků, a upozornili, kde jsou nejnebezpečnější místa v dopravě v Ústí nad Labem. Čas strávený na přednášce se prodloužil téměř na tři hodiny, protože většina seniorů měla spoustu témat do diskuze.

Besedy s postiženými občany a seniory se staly již tradiční aktivitou městské policie. Radní pro bezpečnost Yveta Tomková uvedla, že je dobře, že se na seniory nezapomíná s tím, že se na seniory, jako nejvíce ohroženou skupinu obyvatel v rámci prevence, musí myslet především. Dále zdůraznila, že se hlídková činnost strážníků zaměří na okolí domů pro seniory a parky, kde senioři tráví svůj volný čas.

Na závěr besedy strážníci předali všem přítomným reflexní prvky, drobné pozornosti a brožury.


O listopadovou besedu MP se seniory byl velký zájem


Radní Yveta Tomková