Bezpečnost dětí musí být prioritou

Bezpečnost dětí musí být prioritou
1.12.2011
Zvýšení bezpečnosti při pohybu dětí před Domem dětí a mládeže v ulici Bělehradská je dle sdělení náměstka primátora Jana Řeřichy důvodem probíhajících úprav dopravního řešení v tomto místě.

V této souvislosti se realizuje projekt změny systému parkování, umožňující bezpečné zaparkování vozidel, která přivážejí nebo odvážejí děti z Domu dětí a mládeže. Nově vyznačená parkovací místa budou vyhrazena právě pro tento účel. Doba parkování zde nesmí přesáhnout 15 minut. Toto opatření bude uvedeno na souvisejícím dopravním značení. Parkující vozidla musí být vybavena parkovacími hodinami. Tyto parkovací hodiny distribuuje zdarma pro rodiče, kteří zde budou vykládat a nakládat svoje děti, právě Dům dětí a mládeže.
Součástí realizace těchto opatření bude rovněž fyzické zabránění parkování na dopravním stínu v ulici Bělehradská. Zde parkující vozidla bránila ve výhledu projíždějícím vozům, přičemž docházelo k ohrožování bezpečnosti zde se pohybujících dětí a ostatních chodců.

Vozidla, která zde parkovala nepovoleným způsobem ohrožovala velmi výrazně bezpečnost dětí, které navštěvují Dům dětí a mládeže. Město tak řeší situaci na jednom z potencionálně nebezpečných míst, na kterém mohlo dojít k dopravní nehodě,“ komentoval změny v dopravním značení náměstek Řeřicha.