Společná akce strážníků MP a dopravního podniku

Společná akce strážníků MP a dopravního podniku
9.2.2012
Ve dnech 23. 1. až 31. 1. 2012 proběhla na linkách číslo 60 a 62 společná akce Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. a ústecké Městské policie

Akce byla zaměřena především na cestující, kteří svým přístupem, chováním a leckdy i zápachem, znepříjemňují cestování v dopravních prostředcích nebo jsou cestujícím jinak na obtíž a využívají služeb Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. bez zaplacení jízdného.

Smíšené týmy přepravních kontrolorů a strážníků kontrolovaly přepravní ukázněnost cestujících v odpoledních a večerních hodinách pracovních dnů. Všem cestujícím, u kterých bylo zjištěno, že cestují bez platného jízdního dokladu, byla uložena přirážka. Navíc ti, co neuhradili přirážku na místě v hotovosti, bez platného jízdního dokladu cestovali opakovaně, nebo byli ostatním spolucestujícím na obtíž, byli po uložení přirážky vyloučeni z přepravy. Během sedmi dnů bylo zkontrolováno 107 spojů, ve kterých cestovalo 2201 cestujících. Z toho 243 cestujícím byla uložena přirážka, 99 cestujících muselo se zápisem o kontrole v kapse absolvovat zbytek cesty jiným způsobem, než MHD. Mezi platícími cestujícími měla akce kladný ohlas. S negativní reakcí se přepravní kontroloři a strážníci Městské policie nesetkali. Díky součinnosti strážníků MP bylo zaznamenáno mizivé procento verbálních napadání přepravních kontrolorů. Akce byla srozumitelným signálem pro cestující, kteří nechtějí dodržovat pravidla, že nejsou v ústecké MHD vítáni.

Jednáme se zástupci Dopravního podniku města Ústí nad Labem a.s. o další spolupráci s městskou policií v této oblasti. Naším společným záměrem je ukázat slušným cestujícím, že jejich bezpečí a komfort jejich cestování je pro nás jednoznačnou prioritou,“ hodnotil přínos společné akce náměstek primátora Jan Řeřicha.