Bezpečnostní rada Ústí nad Labem jednala

Bezpečnostní rada Ústí nad Labem jednala
14.11.2015
V sobotu 14. listopadu 2015 ve 14 hodin se sešla Bezpečnostní rada Ústí nad Labem – obce s rozšířenou působností.

Tváří v tvář sérii teroristických útoků, které zasáhly hlavní město Francie Paříž, se rozhodla prověřit aktuální stav připravenosti všech složek Integrovaného záchranného systému na případné krizové situace. Zástupci všech složek IZS informovali o aktuální situaci a přijatých opatřeních.

Bezpečnostní rada přijala usnesení, ve kterém vyzývá subjekty kritické infrastruktury ke zvýšené ostraze svých objektů.