Začne rekonstrukce vodovodu v Mečíkové ulici

Začne rekonstrukce vodovodu v Mečíkové ulici
29.9.2015
Rekonstrukci zahajuje Severočeská vodárenská společnost.

Stávající vodovod v Mečíkové ulici je ve špatném technickém stavu a opakovaně poruchový, proto bude vyměněn. Rekonstrukce bude provedena šetrnější bezvýkopovou metodou – řízeným podvrtem. Součástí stavby je přepojení všech stávajících domovních vodovodních přípojek na trase. Závěrem bude provedena obnova povrchů v rozsahu dotčeném stavbou.

Investorem stavby je SVS. Stavba byla zahájena předáním staveniště 21. září 2015. Stavební práce mají být zahájeny v těchto dnech, a podle schváleného harmonogramu mají být dokončeny do 31. října 2015.