Budoucnost ústeckých parků

Budoucnost ústeckých parků
1.3.2010
Volná prezentace kapel, výtvarníků, malířů, sochařů a divadelníků – to je záměr projektu s názvem Ústecké parky, se kterým přišla společnost Dream Production.

   Firma nyní jedná s městem o jeho případné podpoře. Dream Production chce projekt rozběhnout v roce 2011, tedy po rekonstrukci Městských sadů. Má se však týkat i Mánesových sadů a parku nad Domem kultury.

   Projekt má propagovat zejména mladé umělce. „V České republice si promotéři většinou vybírají již známé „tváře“ a začínající umělci mají velmi málo příležitostí se kdekoliv prezentovat. Proto hrají v garážích nebo malují či píší do šuplíku. Tímto projektem bychom chtěli pomoci vycházejícím umělcům k představení vlastních „výtvorů“ širokému obecenstvu a zároveň přilákat veřejnost do ústeckých sadů a parků a tím oživit samotné centrum města“, uvádí agentura.

   „Záměr se nám líbí a chtěli bychom se do něj aktivně zapojit. Třeba v zahraničí je běžné, že se parky stávají otevřenou platformou pro různé podobné aktivity. Bude samozřejmě také záležet na tom, kolik finančních prostředků budeme moci případně uvolnit“, říká náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Projekt připravovaný ve spolupráci se Studentskou unií při UJEP Ústí nad Labem je dle Dream Production koncipován tak, aby oslovil co nejširší skupinu obyvatel, od dětí s maminkami až po důchodce. Pro nejmenší budou připravena dětská představení, divadélka či nevšední atrakce. Pro mládež a dospělé pak ostatní styly akcí. Každých čtrnáct dní o víkendu by se v parcích konaly workshopy, pouliční divadelní představení, koncerty začínajících kapel, přehlídky tanečních skupin či promítání nezávislých filmů.

   Záměr počítá rovněž s přeshraniční spoluprací, konkrétně se zahraničními školami a umělci.