Budova ústeckého nádraží projde rekonstrukcí

Budova ústeckého nádraží projde rekonstrukcí
16.12.2011
Rekonstrukce výpravní budovy na hlavním nádraží je jednou z nevýznamnějších investičních akcí Českých drah. Prezentace tohoto záměru se zúčastnila náměstkyně Helena Kubcová.

Oficiální prezentace zahájení rekonstrukce se odehrála dnes v budově sídla Českých drah v Ústí nad Labem za účasti zástupců všech zainteresovaných stran. V rámci prezentace byli přítomní seznámeni s projektem a architektonickým řešením nádraží a přilehlých prostor. Ústecké hlavní nádraží je důležitým prvkem našeho města. Je významnou dopravní křižovatkou několika tratí, kterou využívá velké množství lidí.

Je zřejmé, že v souvislosti s rekonstrukcí výpravní budovy dojde k částečnému a dočasnému ztížení podmínek pro cestující. Občané města by toto omezení měli přijmout s vědomím, že následně se jim dostane výrazného zvýšení komfortu cestování a město Ústí nad Labem bude mít moderní nádraží, odpovídající dnešním potřebám cestujících.

Zahájení rekonstrukce výpravní budovy Ústí nad Labem hlavní nádraží je pro město bezpochyby významným okamžikem. Díky němu dojde k přímému propojení zanádražního prostoru s městem, čímž vznikne moderní a důstojná brána do našeho města. Zároveň díky tomu zanádražní prostor díky snadnějšímu přístupu ožije a stane se zcela jistě oblíbeným a hojně navštěvovaným místem,“ uvedla při zahájení prezentace náměstkyně Kubcová.