Byli to jen špatně informovaní entuziasté?

Byli to jen špatně informovaní entuziasté?
1.10.2008
Collegium Bohemicum pořádá přednášku prof. Bedřicha Loewensteina k výročí roku 1968.

   Přednáška se bude vztahovat k tématům: Co je „socialismus s lidskou tváří“? Západní iluze. Ideologie a reálná politika. Technokratismus či demokratismus? Dělnické zájmy a ekonomická reforma. Nová otevřenost a radikální intelektuálové. Nacionální moment v reformě. Role nestraníků. Zkompromitování jen sovětského modelu socialismu?

   Prof. Bedřich Loewenstein je historik narozený v Praze, po r. 1968 měl zákaz výkonu tohoto povolání, v r. 1979 se vystěhoval do Německa, kde byl v letech 1979 -1994 profesorem novějších dějin na berlínské Svobodné univerzitě. Česky jsou známé jeho práce o nacionalismu a publikace Projekty moderny, My a ti druzí, Pêle – mêle.

   Tlumočení zajištěno. Přednáška se koná dne16.10.2008 od 10 hodin na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně.