Částečné omezení v Horově ulici

Částečné omezení v Horově ulici
12.5.2010
Ve dnech 21. a 22. 5. 2010 bude v ulici Horova probíhat obnova vodorovného dopravního značení.

   Po tuto dobu nebude v ulici Horova možné parkovat. Žádáme řidiče, aby v uvedených dnech věnovali zvýšenou pozornost přechodnému značení v této lokalitě a svým odpovědným přístupem umožnili bezproblémové provedení značení.