Celostátní konference o integrovaných plánech rozvoje měst

Celostátní konference o integrovaných plánech rozvoje měst
21.5.2009
Ve dnech 20. – 21.5.2009 proběhla v hotelu Vladimír celostátní Konference IPRM s názvem „Jak naplnit vize“.

   Pořádala ji Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad a záštitu nad ní převzal primátor města Mgr. Jan Kubata. Mezi českými a moravskými městy je Ústí nad Labem nejzkušenějším tvůrcem integrovaných plánů, a tudíž jedním z nejúspěšnějších příjemců dotací.

   Program konference byl zaměřen převážně na realizaci Integrovaných plánů rozvoje měst a také problematiku jejich financování. V rámci konference vystoupili např. zástupci Evropské komise, Ministerstva pro místní rozvoj nebo operačních programů. Své integrované plány zde prezentovali například zástupci měst Ústí nad Labem, Brno, Karlovy Vary nebo České Budějovice. O své zkušenosti ze zahraničí se pak podělili také Martina Gapp z Německa a Colm McClements z Irska. Druhý den konference byl věnován především diskusním blokům o řízení integrovaných plánů nebo problematice financování.