Cena ministra vnitra za zavádění kvality do úřadu

Cena ministra vnitra za zavádění kvality do úřadu
14.2.2011
Město Ústí nad Labem bylo mezi dvě desítkami oceněných úřadů, které získaly ocenění ministra vnitra za úspěšný postup při zavádění metod kvality ve veřejné správě za rok 2010.

   Ministerstvo vnitra každoročně organizuje soutěž o získání cen Ministra vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě. Cílem je podpořit ty úřady, které si význam kvality ve své práci nejen uvědomují, ale také hledají a nacházejí cesty jejího dosahování. Cenu ministerstva vnitra lze získat za implementaci modelu CAF, zavedení modelu Balanced Scorecard, realizaci benchmarkingového cyklu, realizaci místní Agendy 21, zavedení systému managementu kvality a získání certifikátu dle normy ČSN EN ISO či systému environmentálního řízení organizace dle EMAS.

   Město Ústí nad Labem cenu získalo za aplikaci metody místní Agenda 21, tedy za praktické uplatňování zásad udržitelného rozvoje, strategického plánování a zapojování veřejnosti do dění ve městě.

   Ceny Ministerstva vnitra za kvalitu a inovaci ve veřejné správě za rok 2010, které zaštítil ministr vnitra Radek John, byly předány v rámci 7. Národní konference kvality ve veřejné správě v Chrudimi.