Centrum pro matky s dětmi

Centrum pro matky s dětmi
25.5.2010
Náměstkyně primátora Zuzana Kailová navštívila nově otevřené Centrum pro maminky s dětmi v Předlicích.

   „Centrum nabízí služby rodinám žijících v sociálně znevýhodněném prostředí. Mezi jeho hlavní aktivity patří nízkoprahová předškolní příprava dětí ve věku 3 až 6 let i činnost v rámci klubu matek“, říká Kailová.

   Co je náplní Centra pro maminky s dětmi Stromeček?

   Život v sociálně znevýhodněném prostředí vytváří řadu překážek, které zabraňují dětem v rozvoji jejich schopností a nadání. Snahou předškolní přípravy je vytvořit dětem a jejich rodičům takové prostředí a podporu, která bude nakloněna k jejich dalšímu rozvoji. Pod vedením pracovnic rozvíjí děti své komunikační a sociální dovednosti, které jsou podstatné pro úspěšný vstup do primárního vzdělávání. Při práci je kladen důraz na optimální rozvoj schopností a dovedností typické jejich předškolnímu věku. Děti jsou vedeny k posilování víry ve vlastní schopnosti, která je předpokladem úspěšného startu ve vzdělávání na základní škole. Nízkoprahová předškolní příprava s kapacitou 10 dětí je v Centru pro matky s dětmi otevřena tři dny v týdnu na 3 hodiny, vždy v úterý, středu a pátek.

   Snahou klubu matek je rovněž předávání praktických informací, které vedou k podpoře jejich dětí v oblasti vzdělávání a optimálního rozvoje. Aktivity se zaměřují na zvyšování potřebnosti vzdělávání dětí. Uvědomit si, že předškolní příprava a následná domácí podpora ze strany rodiny povede ke snižování handicapů při vstupu na základní školu. Dále budou zprostředkována setkání a debaty s odborníky, jako např. s pedagogickým pracovníkem, dětským lékařem, logopedem či sociálním pracovníkem atd. Klub matek bude otevřen dva dny v týdnu na 2 hodiny a bude doplněn individuální prací přímo v domácnostech rodin.

   Aktivity Centra pro maminky s dětmi jsou financovány z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.