Česko-německá muzejní spolupráce

Česko-německá muzejní spolupráce
25.9.2009
Zástupci Muzea města Ústí nad Labem a Landesamt für Archaologie Dresden dnes podepsali dohodu o spolupráci v oblasti archeologie.

   Za město německou delegaci přijal náměstek primátora Jan Řeřicha. „Je mi ctí přivítat vás v novém Informačním středisku města Ústí nad Labem. Jsem velmi potěšen, že mohu být u dohody, díky níž se naše městské muzeum stává partnerem zahraniční instituce s rozsahem činnosti na úrovni České republiky. Věřím, že spolupráce mezi oběma institucemi bude pro město přínosná a jsem velmi rád, že už nese první ovoce v podobě stáže ústecké archeoložky“, řekl Řeřicha.

   Ústecká archeoložka Eliška Mezenská odjíždí na stáž do Drážďan už příští týden. Na dnešním setkání, jehož výsledkem byl podpis smlouvy o spolupráci, seznámili ústečtí muzejníci své německé kolegy s výsledky archeologických výzkumů v Ústí nad Labem. Partner z Drážďan pak představil archeologickou činnost, kterou monopolně zabezpečuje pro celé Sasko.

   „Vítám, že naše města, která mají k sobě velmi blízko, začínají spolupracovat. Věřím, že nezůstane jen u odborné spolupráce a doufám, že v budoucnu se obyvatelé obou měst nebudou setkávat pouze v supermarketech jako dosud, ale i na společenských a kulturních akcích“, dodal po podpisu smlouvy náměstek primátora Jan Řeřicha.