ČEZ Distribuce vyhlásila stav nouze

ČEZ Distribuce vyhlásila stav nouze
4.6.2013
ČEZ Distribuce vyhlásila dnes od 14:00 hodin do odvolání stav nouze ve čtyřech okresech včetně Ústí nad Labem.

17:00 Stav nouze je vyhlášen na základě vývoje situace a vývoje prognózy rozsahu povodní a s ohledem na rozsah zaplavování částí zařízení distribuční soustavy a nezbytného vypínání částí distribuční soustavy v zaplavených územích z bezpečnostních důvodů.

ČEZ Distribuce, a. s., žádá všechny odběratele elektřiny na území města, aby s ohledem na výše uvedené skutečnosti respektovali omezení dodávky elektřiny a pokyny společnosti ČEZ Distribuce, a.s., směřující k zamezení vzniku dalších škod.

Cílem zaměstnanců společnosti ČEZ Distribuce, a. s., je dodávku elektřiny omezovat jen v nezbytném rozsahu, který odvrátí nebezpečí bezprostředního ohrožení života, zdraví a majetku osob a umožní likvidaci tohoto stavu. Obnovení dodávky elektřiny bude zajišťováno bezprostředně po té, co to umožní technický stav postižených částí zařízení distribuční soustavy a dále i stav zařízení a vnitřní instalace jednotlivých odpojených objektů.