Chování v MHD námětem soutěže pro děti

Chování v MHD námětem soutěže pro děti
1.3.2012
Městská policie Ústí nad Labem ve spolupráci s Dopravním podnikem města Ústí nad Labem organizují výtvarnou soutěž pro mateřské školy na téma „Chování v MHD“.

 

Úkolem dětí bude výtvarně ztvárnit správné chování v prostředcích MHD. K vyhodnocení výsledků soutěže dojde v měsíci květnu, kdy bude při této příležitosti na Mírové náměstí přistaven autobus městské hromadné dopravy. V tomto autobusu a v jeho bezprostřední blízkosti proběhne slavnostní vyhodnocení výtvarné soutěže včetně předání cen těm, jejichž výtvory budou vybrány jako nejvydařenější. Součástí vyhlášení vítězů této soutěže bude i ukázka výuky dopravní výchovy pro ZŠ se zaměřením na chování v MHD a setkání se zajímavými hosty, kteří pohovoří k tématu soutěže. Pro děti bude rovněž připravena srozumitelná a názorná prezentace činnosti Městské policie Ústí nad Labem a Dopravního podniku města Ústí nad Labem.

Je dobře, že mají děti příležitost výtvarně se vyjádřit k tomu, jak si představují, že by se cestující v MHD měli chovat. Podobné aktivity je třeba podporovat. Pomáhají dětem mimo jiné vštípit základy slušného chování a rozpoznat nevhodné chování některých cestujících. Všichni víme, že se v našem městě jedná o aktuální problém, který se snažíme řešit. Proto oceňuji snahu městské policie a dopravního podniku působit v této oblasti preventivně a touto formou pracovat s dětmi,“ hodnotil přínos soutěže náměstek Jan Řeřicha.