Činoherní divadlo by se o granty ucházet mělo

Činoherní divadlo by se o granty ucházet mělo
12.2.2014
Soubor Činoherního divadla města Ústí nad Labem o.p.s. zveřejnil v médiích, že se nezúčastní grantového řízení, protože údajně nemůže splnit jeho podmínky.

Je to již několikáté rozhodnutí, které se správní rada a vedení města dozvídají nikoliv přímo od ředitele divadla, ale prostřednictvím vzkazů přes média.

Ředitel Činoherního divadla města Ústí nad Labem o.p.s. Vladimír Čepek byl v pondělí přizván na radu města a radním takovou informaci nesdělil. Rada ve snaze učinit vstřícný krok rozhodla o posunutí čtvrtletní splátky nájemného na konec března tak, aby nezaplacené nájemné nebylo překážkou získání grantu.

Ředitel Čepek radu města rovněž neinformoval o požadavku herců, že nezačnou hrát, dokud nebudou mít od města smlouvu na peníze na rok 2014 a zaručeny příspěvky alespoň na další dva roky. Vedení města podobné stupňování požadavků považuje za nekorektní a vyzývá Činoherní divadlo města Ústí nad Labem o.p.s., aby využilo příležitost a účastí v obou grantových řízeních potvrdilo svůj zájem získat celkem dvanáct milionů korun na zajištění představení v oblasti studiové formy činoherního divadla v Ústí nad Labem a v oblasti činoherního divadla tzv. velké scény provozované v budově Severočeského divadla v Ústí nad Labem.