Collegium Bohemicum v novém

Collegium Bohemicum v novém
1.7.2011
Po více jak pětileté rekonstrukci budovy Muzea se dnes veřejnosti otevřely nové prostory, ve kterých bude sídlit vědecká a kulturně-vzdělávací společnost.

   Za město se zahajovací konference o německé architektuře v českých zemích zúčastnila náměstkyně primátora Helena Kubcová, spolu s ní bývalý primátor města Jan Kubata a velvyslanec v USA Petr Gandalovič.

  „Jsem velmi ráda, že projekt Rekonstrukce Muzea města Ústí nad Labem s cílem zřízení centra česko-německých studií Collegium Bohemicum se podařilo dovést ke zdárnému konci. Podařilo se také zachránit chátrající budovu Muzea města Ústí nad Labem, která od konce druhé světové války neprošla žádnými většími opravami. Děkuji všem, kteří se podíleli nejen na rekonstrukci samotné, ale i těm, kterým se podařilo získat peníze z Evropské unie. Bez těchto peněz bychom zde dnes nebyli“, řekla náměstkyně primátora Helena Kubcová.

  Vědecká a kulturně-vzdělávací společnost Collegium Bohemicum, o.p.s byla založena na konci roku 2006 po několikaleté přípravné fázi a za výrazné podpory Statutárního města Ústí nad Labem (primátoři Petr Gandalovič a Jan Kubata). Na jejím vzniku se podílelo jak Muzeum města Ústí nad Labem, tak Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Společnost pro dějiny Němců v Čechách.

  Collegium Bohemicum vzniklo s cílem stát se nezávislou, otevřenou a interaktivní institucí celostátního významu. Zaměřuje se na kulturní dědictví, které v českých zemích spoluvytvářeli německy mluvící obyvatelé. V budoucnu má obsáhnout muzeum, archiv, knihovnu, vědecká a vzdělávací pracoviště a má být místem poznávání, setkávání a dialogu zájemců z řad odborné i laické veřejnosti z České republiky, Německa, Rakouska a dalších zemí. Prvořadým úkolem Collegia Bohemica je příprava první stálé expozice dějin a kultury německy mluvících obyvatel českých zemí.