Cyklostezka z Bukova

Cyklostezka z Bukova
24.6.2014
Rada města přidala 4 miliony korun na podporu cyklistiky. Největší část cyklorozpočtu je určena na výstavbu první etapy cyklostezky, která v budoucnu spojí Krušné hory s Labskou cyklostezkou.

Cyklostezka umožní bezpečný průjezd cyklistů městem z Bukova až do centra.

Úsek, který bude realizován koncem léta, bude 1. etapou nové komunikace pro cyklisty, která v budoucnu spojí dvě páteřní cyklotrasy - Krušnohorskou magistrálu a Labskou stezku. Na území města bude trasována převážně jako cyklostezka oddělená od ostatní dopravy. Úsek za zimním stadiónem budou moci využívat Ústečané i k jízdě na in-line bruslích či procházkám v atraktivním údolí Klíšského potoka.

Ústecká spojka umožní turistům, kteří přijedou z německé strany Krušných hor, dostat se směrem k Labi a projet Ústím po té nejjednodušší a nejpřívětivější trase. Představí tedy Ústí v tom nejlepším světle. Bude však plnit i funkci dopravní, tedy možnost bezpečného propojení Bukova s centrem města pro každodenní cyklistickou dopravu.

V letošním roce realizovaná část bude rekonstrukcí stávajících komunikací za zimním stadionem, příštích letech se počítá s realizací zbylých úseků plánované trasy na území města. Výsledná cena se vyšplhá k 15 milionům korun, v odhadované ceně je zahrnuta i výstavba nového mostu přes Bílý potok, rekonstrukce stávajícího mostu přes Klíšský potok či nutné přeložky infrastruktury. Počítá se s tím, že na stavbu půjde uplatnit dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury, která by finanční podíl města mohla výrazně snížit.

Schéma cyklostezky na území města: