Dá se sladit rodina a zaměstnání?

Dá se sladit rodina a zaměstnání?
25.3.2010
Tuto otázku řešila konference „Místa přátelská rodině/Jak sladit rodinu a zaměstnání", která se konala v ústecké Severočeské vědecké knihovně.

  Mezi pozvanými byl primátor města Ústí nad Labem Jan Kubata, který na úvod řekl: „Už jsme u nás na magistrátu uvažovali o zřízení dětského koutku a to s ohledem na fakt, že na našem úřadě pracuje mnoho žen. Já ale více prosazuji podnikového psychologa, protože jsem si vědom náročné práce například našich sociálních pracovnic, které jsou pod velkým tlakem“. Na dotaz, zda by bylo možné zřídit návštěvní dny pro děti zaměstnankyň primátor odpověděl: „Nejsem příznivcem organizovaných vymezených dnů pro rodinné příslušníky. U nás na úřadě, pokud je to samozřejmě možné, mohou děti za maminkami kdykoliv přijít. Rozhodně bych takové návštěvy nezakázal“. Konference se za město zúčastnila také náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

   Diskuse se týkala každého, kdo se zajímá o propojení pracovního a osobního života. Mezi tématy se objevila také možnost práce z domova, například u matek na mateřské dovolené. Představeny byly firemní programy, které rodiny podporují.