Další 2,4 mil. korun na opravy komunikací

Další 2,4 mil. korun na opravy komunikací
17.6.2015
Prostředky získané za pronájmy staveb místních komunikací a z věcných břemen se využijí zpět do oprav komunikací, jejich součástí a příslušenství.

Částka 2 400 tis. Kč tak bude použita na velkoplošnou opravu komunikace podél lázní v Brné, po níž je vedena Labská cyklotrasa - cyklotrasa nadregionálního významu - a na příspěvky k akcím správců sítí na velkoplošnou obnovu vozovek v ulici Purkyňova a Střekovské nábřeží.