Další bezpečné přechody

Další bezpečné přechody
1.9.2010
Město chystá zabezpečení dalších přechodů pro chodce. Půjde o místa, kde by mohlo dojít k ohrožení dětí či seniorů“.

   „V Ústí nad Labem jsme v minulých letech vyzkoušeli takzvané bezpečnostní blikače, které zklidnily dopravu v ulici Sociální péče i v centru města, konkrétně v ulici Velká Hradební a Bělehradská. Nyní chceme zabezpečit další místa, tentokrát ale zařízením 3. generace, která je podle mne ještě více bezpečnější“, upřesnil náměstek primátora Jan Řeřicha a dodal: „Princip důmyslného zařízení je jednoduchý. Indikátory budou svítit nepřetržitě a v případě, že na přechod pro chodce vstoupí chodec, začnou blikat a svítit výraznější barvou. Jsem přesvědčený o tom, že takto dokonale zajistíme bezpečnost našich chodců“.

  Speciální indikátory zaznamenají chodce ještě dříve, než vstoupí do vozovky. To znamená, že reagují již na jeho přítomnost v době, kde se v okolí přechodu pro chodce začne vyskytovat. I velmi pomalu jdoucí chodec malého vzrůstu je spolehlivě detekován po celou dobu překonávání vozovky. Další výhodou je výrazné přisvětlování přechodu pro chodce za snížené viditelnosti, kdy svítí velmi intenzivní bílou barvou. Osvícená vozovka v místě přechodu pro chodce tak činí toto místo velmi přehledným pro všechny účastníky dopravy - nejen řidiče. Řidiči také podstatně rychleji reagují na chodce vstupující do vozovky.

  „Ke střetům automobilů s chodci naštěstí nedochází v Ústí nad Labem tak často. Jsme však přesvědčeni o tom, že je naším úkolem udělat maximum pro to, aby jich bylo co nejméně. Nechceme čekat na tragickou nehodu a teprve potom přemýšlet, jak situaci řešit“, dodal na závěr náměstek primátora Jan Řeřicha.