Další kontrola nelegální ubytovny

Další kontrola nelegální ubytovny
11.2.2016
Dnes ráno bylo provedeno místní šetření v ubytovně v areálu armaturky v Předlicích. Ubytovna již byla uzavřena.

Akce se zúčastnila městská policie, sociální pracovnice, pracovník sociálně právní ochrany dětí, hygiena a stavební úřad.

Tato nelegální ubytovna byla magistrátem objevena při prvních sériích kontrol v říjnu 2015. Budova neměla potřebnou kolaudaci, ani hygienou schválený provozní řád, přesto v ní žila asi desítka osob včetně dvou žen s dětmi.

Dnešním šetřením bylo zjištěno, že se v pokojích již nikdo nenachází, všichni ubytovaní se odstěhovali. „Nutno podotknout, že žádný z ubytovaných nepobíral příspěvek na bydlení. Dneškem považuji tuto ubytovnu za uzavřenou, nicméně budeme sledovat, zda se provoz neobnovil. Naše město má řadu ubytoven, bohužel mnohé z nich jsou v daleko horším stavu než tato, a přesto mají všechna potřebná povolení. Kontroly všech ubytoven se budou opakovat, abychom zjistili nápravu zjištěných nedostatků,“ sdělila Lenka Jaremová z kanceláře primátorky.