Další místa v mateřských školách

Další místa v mateřských školách
4.8.2011
Náměstkyně primátora Helena Kubcová hledá další možnosti rozšíření nabídky pro umístění dětí v mateřských školách.

„Samozřejmě vnímám situaci rodičů dětí předškoláků, a proto se snažím hledat další možnosti, které by příliš nezatížily městskou kasu, ale zároveň nabídly maminkám volná místa v mateřských školách. Proto jsem vedení města předložila návrh na vybudování dvou nových oddělení v MŠ Pastelka a Skalnička a v nejbližších dnech s ním chci projednat uvolnění financí“, řekla Kubcová s tím, že náklady na vybudování jednoho oddělení by se pohybovaly v rozmezí 300 – 400 tisíc korun. „Za tyto peníze by se daly pořídit postýlky, židle i stoly. Město nyní nemá finance na otevření nové mateřské školy za několik milionů korun, a proto jsem přesvědčena, že toto řešení, které přinese 53 míst pro předškoláky, příliš město nezatíží a maminkám pomůže“.

Město nyní eviduje 1002 žádostí o umístění dětí v mateřských školách. 737 dětí bylo přijato, 265 nepřijato.„Z těchto nepřijatých dětí je ale 135 pod tři roky a pro 25 dětí máme volná místa. Každoročně 40 dětí nenastoupí. Chápu rodiče, že chtějí mít své dítě v mateřské škole v blízkosti bydliště, bohužel ale ne vždy lze toto přání splnit. Město má 30 mateřských školek a jsem velmi ráda, že se nám snad od nového školního roku podaří zajistit otevření dvou zmíněných nových oddělení“, uzavřela náměstkyně primátora Helena Kubcová.