Další opravené komunikace

Další opravené komunikace
31.5.2013
V tomto týdnu byly lokální výtluky a drobná poškození opraveny v dalších dvou ulicích.

Práce byly dokončeny v ulicích Na Sklípku a Hřbitovní V Krásném Březně. V příštím týdnu se práce přesunou do ulic Šaldova a Palachova.

Místní opravy komunikaci začaly ve městě v dubnu a budou pokračovat ještě několik týdnů. Rada města na tyto práce postupně vyčlenila 23 milionů korun.

Hřbitovní ulice při zahájení oprav po jejich dokončení

Poškozený úsek ulice Na Sklípku před a po opravě.