Další vozovky zprovozněny

Další vozovky zprovozněny
8.6.2013
16:30 Nově je zprovozněn úsek mezi Brnou nad Labem a Sebuzínem pro osobní dopravu a Vaňovem a Lovosicemi pro integrovaný záchranný systém.

Byl otevřen úsek komunikace druhé třídy č. 261 mezi Brnou nad Labem a Sebuzínem. Silnice je průjezdná pro osobní dopravu. Doprava ve směru na Litoměřice bude dále od kruhového objezdu v Sebuzíně směrována přes Tlučeň.

Úsek mezi Vaňovem a Lovosicemi je zprůjezdněn pro integrovaný záchranný systém.