Dávky Mimořádné okamžité pomoci

Dávky Mimořádné okamžité pomoci
3.6.2013
18:30 Lidé zasažení povodní, budou moci požádat o pomoc prostřednictvím dávky Mimořádná okamžitá pomoc. Dávka bude posouzena ve zkráceném řízení.

Její přiznání přichází v úvahu nejčastěji v den podání. Dávka je poskytována v souvislosti s povodněmi pro tyto situace:

a) k zabezpečení základních životních potřeb občanů, kteří byli postiženi povodní. Tato dávka může být poskytnuta až do výše patnáctinásobku životního minima jednotlivce, tedy až 51 150 Kč.
b) k úhradě nákladů spojených s pořízením či opravou nezbytných základních předmětů dlouhodobé potřeby (např. postel, lednička)
c) k úhradě mimořádných výdajů spojených s následky povodní

Výše pomoci může být stanovena až do výše konkrétního nákladu, ovšem za splnění podmínky, že součet poskytované pomoci nesmí v rámci kalendářního roku překročit desetinásobek životního minima jednotlivce, tj. 34 100 Kč.

Žádosti občanů budou posuzovány vždy individuálně. Výše pomoci pro uvedené situace se stanovuje s přihlédnutím k majetkovým poměrům a příjmům občana nebo společně posuzovaných lidí (osob tvořících společnou domácnost).

Pro rychlejší posouzení žádosti je nutné, aby se případní žadatelé spojili se sociálním odborem v místě bydliště, kde jim pověřená sociální pracovnice vydá potvrzení, které bude přílohou žádosti o mimořádnou okamžitou pomoc.