DDM dnes ukončil projekt přeshraniční spolupráce

DDM dnes ukončil projekt přeshraniční spolupráce
11.1.2012
Slavnostního ukončení projektu přeshraniční spolupráce se dnes v ústeckém Domě dětí a mládeže zúčastnili náměstek primátora Jan Řeřicha a náměstkyně Helena Kubcová.

Projektoví partneři v rámci této slavnostní události společně představili výsledky a produkty tříleté realizace tohoto výjimečného projektu. Cílem projektu s názvem "Vyrůstat-srůstat v sasko-českém pohraničí" bylo sblížit lidi v samotném srdci Evropy, poznat své sousedy, překlenout hranice a společně tvořit budoucnost. Během 40 akcí projektu, kterých se zúčastnilo téměř 2500 osob z řad dětí, mládeže a dospělých se projektovému týmu a samotným aktérům podařilo zprostředkovat zajímavé pohledy na sounáležitosti a rozdílnosti česko-saského pohraničí. Přeshraniční projekt Vyrůstat-srůstat v sasko-českém pohraničí byl realizován za podpory Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj, programu Ziel3-Cíl3, Svobodného státu Sasko a České republiky.

Jsem rád, že jsem mohl tento projekt sledovat a podporovat od jeho vzniku. Byl to čas intenzivní přeshraniční spolupráce. Nyní nastává čas zhodnotit a zavzpomínat, jak vše začalo a čeho bylo do dnešního dne dosaženo. Myslím si a vyplývá to i z dnešní prezentace výsledků projektu, že tohle je ta nejlepší cesta, jak si uvědomit sounáležitosti a rozdílnosti česko-saského pohraničí, tedy místa kde žijeme. Věřím, že i po skončení projektu budou dále rozvíjena navázaná přátelství a spolupráce ,“ shrnul význam právě ukončeného projektu náměstek primátora Jan Řeřicha.