Delegace z Drážďan jednala o problémech nájemníků

Delegace z Drážďan jednala o problémech nájemníků
16.8.2012
Se zástupci organizací z Čech a Německa zabývajících se problematikou nájemního bydlení se na magistrátu sešel radní Josef Macík.

Z německé strany se jednání zúčastnil zastupitel města Drážďany Peter Bartels, předseda Mieterverein Dresden /spolek nájemníků Drážďany a z české strany Milan Taraba, předseda sdružení nájemníků ČR SON.CZ.

Předmětem jednání byly možnosti vzájemné spolupráce a současná bytová politika v obou zemí. Obě země řeší v této oblasti podobné problémy, mimo jiné s dostupností bydlení a výší nájemného.

Město Ústí nad Labem už dlouho není majitelem velkého počtu nájemních bytů, ale současné vedení města citlivě vnímá problémy, se kterými se nájemníci potýkají. Proto jsem přivítal možnost seznámit se zkušenostmi z této problematiky, které mají naši němečtí sousedé,“ uvedl radní Macík.