Připomínka odkazu 17. listopadu

Připomínka odkazu 17. listopadu
18.11.2013
Ústí nad Labem si připomnělo události 17. listopadu 1939 a 1989. Vzpomínkového aktu v Městských sadech se účastnilo vedení města a řada dalších hostů.

Primátor Vít Mandík, náměstek primátora Pavel Boček, zastupitelé města Ústí nad Labem, ředitel Krajského vojenského velitelství, zástupci Policie ČR, Československé obce legionářské, klubu PTP a další účastníci si připomněli Den boje za svobodu a demokracii v Městských sadech u Památníku obětem komunismu.

Jak zaznělo ve slavnostním projevu: „Události 17. listopadu 1939 a 1989 měly původně národ zastrašit a donutit k poslušnosti. V konečném důsledku se však staly signálem k odporu, ke sjednocení a k rozhodnutí vést boj s totalitou. Staly se důležité nejen pro tehdejší Československo, ale získaly i velmi široký mezinárodní ohlas. 17. listopad se stal v mnoha zemích příkladem k následování.“

Přítomní hosté uctili památku všech obětí položením květin.

17. listopad 1939 znamenal uzavření vysokých škol a transport řady studentů a účastníků demonstrací proti okupaci do koncentračních táborů. O padesát let později se toto datum stalo podnětem k boji proti komunistické totalitě. Vlna stávek a demonstrací, které následovaly bezprostředně po zásahu proti studentům na Národní třídě v Praze, znamenaly faktický konec totality a nástup demokracie a svobody.