Den otevřených dveří v ZŠ Brná

Den otevřených dveří v ZŠ Brná
13.1.2011
Mezi budoucí prvňáčky zavítala náměstkyně primátora Helena Kubcová. Setkala se také s dětmi z vyšších tříd a s ředitelkou školy.

   „Základní škola v Brné na Ústecku je jedinou neúplnou školou v Ústí nad Labem. Děti v ní navštěvují pouze první stupeň. Asi i proto se mohou paní učitelky dětem maximálně věnovat . Vhodná je také pro děti se zdravotním postižením“, řekla po prohlídce školy náměstkyně primátora Helena Kubcová.

   Základní škola v Brné na Ústecku nabízí pestrou škálu mimoškolních aktivit. Například kroužky grafomotoriky, paličkování, nebo novinářský kroužek. „My jsme dostali první místo ze všech časopisů z celé republiky. Byla to soutěž v Brně a dostali jsme první místo za grafiku našeho časopisu“, pochlubila se ředitelka školy Libuše Renová.

   Historie školy sahá do roku 1975, kdy byla postavena. Původně měla 3 třídy ve spodním areálu, později byl vybudován vrchní areál, ve kterém jsou nyní družiny a mateřská škola.