Den památky obětí holocaustu

Den památky obětí holocaustu
28.1.2009
Ústecký primátor Jan Kubata s předsedou Židovské obce Bedřichem Hellerem uctili památku obětí holocaustu.

   Pietního aktu se v Městských sadech zúčastnila také náměstkyně primátora Zuzana Kailová a starostové ústeckých obvodů.

   „Málokdo dnes ví, kde v Ústí nad Labem stála v prosinci 1938 vypálená synagoga, že ústečtí Židé měli na Větruši vlastní tenisový klub, a dokonce i rozpustilou společnost starých mládenců“, připomněl Jan Kubata s tím, že holocaustem přišlo město o své rodáky z řad členů židovské obce. Před válkou, v roce 1930 měla obec 1096 členů, k 15. červenci 1939 se počet snížil na 275 a v roce 1942 v Ústí nad Labem nacistická okupační správa evidovala jen 57 osob židovského vyznání, většinou tzv. míšenců a smíšených manželství. „Ze staré ústecké židovské komunity přežilo jen 195 lidí většinou v emigraci, do Ústí se jich po válce vrátilo jen několik“, dodal Kubata.