Den památky obětí holokaustu

Den památky obětí holokaustu
28.1.2014
Den památky obětí holocaustu si v pondělí připomnělo statutární město Ústí nad Labem. Vzpomínkového setkání se zúčastnili zástupci města, židovské obce a další.

U pomníku obětem holocaustu v Městských sadech vystoupil nejprve Bedřich Heller, předseda židovské obce v Ústí nad Labem. Ve svém proslovu vzpomenul na pohnutý osud ústeckého žida Jana Bachricha, který přežil holocaust i válečné období.

Náměstkyně primátora Zuzana Kailová připomněla historické události 27. ledna 1945, kdy Rudá armáda osvobodila koncentrační a vyhlazovací tábor Osvětim – Březinka, zmínila dopad holocaustu ve světě, ale i v Ústí nad Labem. Ve svém proslovu dále řekla: „Pomník, u kterého dnes stojíme, je od roku 2005 trvalou připomínkou obětí holokaustu z řad našich židovských spoluobčanů, sousedů, přátel nebo příbuzných. Události, které si zde připomínáme, nejsou jen vzdálenou historií, jsou trvalým mementem, které je navždy varující.“

Mezi dalšími hosty, kteří se poklonili u pomníku obětem holocaustu, byli náměstek primátora Pavel Boček, radní města a ředitel Muzea města Ústí nad Labem Miroslav Král, zastupitelé města Ústí nad Labem, zástupci židovské obce, městských obvodů, Policie ČR, Krajského vojenského velitelství, Československé obce legionářské a další.

Na vzpomínkovém setkání zazněla také modlitba za zemřelé.