Desáté zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem proběhne zítra

Desáté zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem proběhne zítra
19.4.2016
Na programu 10. zasedání ZM, které svolává primátorka Věra Nechybová, je 22 bodů programu. Jste srdečně zváni.

 

 

Zastupitelé zasednou k jednacím stolům 20. 4. 2016 od 10.00 hodin.

 

Program:

1. Plnění usnesení ZM

2. Volba členů RM (na stůl)

3. RO ODM – integrovaný dopravní systém

4. „Úspora energií v ZŠ a MŠ Jitřní“ – informace o nemožnosti podat žádost o dotaci

5. Uzavření smluvních vztahů v rámci akce "Chabařovice – jezero Milada – centrální kanalizace" na jezeře Milada, SO 04 Přípojka vody pro rekreační území východ

6. Uzavření smluvních vztahů: Chabařovice – jezero Milada – Centrální kanalizace, SO 05 Podružná přípojka z areálu Hrbovice

7. Uzavření smluvních vztahů v rámci akce "Rekreační území - východ" na jezeře Milada

8. Informační materiál o finančních postizích v oblasti projektů financovaných z dotací

9. Závěrečná monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Ústí nad Labem - Centrum za rok 2015, Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM – Mobilita za rok 2015

10. Podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 18 – projekt Rekonstrukce podchodu Kamenný vrch

11. Vzdání se smluvní pokuty ve vztahu ke společnosti Mystique s. r. o.

12. „Návrh názvu nové ulice „Ke Sběrnému dvoru“, obec Ústí nad Labem, část obce Všebořice, katastrální území Všebořice“

13. Severočeské divadlo s.r.o. změna společenské smlouvy

14. Poskytnutí dotací v oblasti podpory „Mimořádné akce a události“ a smlouva o poskytnutí dotací v této oblasti

15. Poskytnutí dotací v oblasti preferovaných sportů: Fotbalový klub Ústí nad Labem a. s. a HOKEJ ÚSTÍ NAD LABEM s. r. o

16. Poskytnutí dotací v oblasti sportu v roce 2016

17. Poskytnutí dotací v oblasti kultury v roce 2016

18. Poskytnutí dotací v oblasti nestátních sociálních služeb a služeb blízkých službám sociálním v roce 2016

 

 

19. Smlouva o zajištění závazku veřejné služby na zabezpečení LPS a poskytnutí vyrovnávací platby Krajské zdravotní a. s.

20. Nedůstojný stav veřejných prostor

21. Plavecký a sportovní areál Klíše

22. Žádost občanů o zachování břehu Habrovického rybníka pro veřejnost

 

Různé