Desátý den mimořádných událostí ve městě

Desátý den mimořádných událostí ve městě
11.6.2013
7:15 Obyvatelé města se probudili do desátého dne mimořádných událostí.

Život ve městě se pomalu dostává do normálu. Hladina řeky pozvolna klesá, hodnota, kterou uvádí Český hydrometeorologický ústav je 678 cm. Občané se stále postupně vrací do svých domovů, tak jak jim to okolnosti umožňují.

V nočních hodinách bylo zprovozněno Hlavní nádraží, po provedeném nočním úklidu byla zprovozněna i komunikace Přístavní ve směru od Krásného Března ke křižovatce Předmostí. Směr od Ústí nad Labem zatím zůstává uzavřen z důvodu čerpání vody pod Mariánským mostem.

Doprava ve městě je částečně regulována policisty tak, aby nedošlo k dopravním komplikacím a kolonám.