Děti v Klokánku mají byt

Děti v Klokánku mají byt
14.10.2013
Slavnostního zahájení provozu další bytové jednotky v Klokánku v Krásném Březně se zúčastnila náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

Nový Klokánek v Krásném Březně byl slavnostně otevřen v únoru letošního roku. Nabízí dětem alternativu ústavní výchovy formou přechodné rodinné péče do doby, dokud se nemohou vrátit zpět do své rodiny, nebo do nalezení trvalé náhradní rodinné péče, osvojení, pěstounské péče nebo svěření do výchovy třetí osoby.

„Je skvělé, že toto zařízení v Ústí nad Labem funguje a dětem poskytuje pěkné náhradní bydlení. Město se snaží projekt podporovat, proto jsme poskytli finanční prostředky na další vybavení. Přeji dětem, aby se jim v Klokánku líbilo,“ uvedla Zuzana Kailová.

Klokánek vznikl v budově bývalých jeslí na sídlišti Pod vyhlídkou. K dnešnímu dni jsou plně v provozu čtyři byty, ve kterých žije 17 dětí.