Děti z partnerského města Vladimir v Ústí

Děti z partnerského města  Vladimir v Ústí
9.1.2012
Ústí nad Labem navštívily děti z partnerského města Vladimir. Setkaly se s Ústeckým parlamentem dětí a mládeže, navštívily Muzeum a prohlédly si centrum města.

Děti z ruského města Vladimir přijely do Ústí nad Labem v rámci své cesty po Evropě, kdy navštívily svá další partnerská města v Polsku a Bělorusku. Při svém příjezdu byly přivítány v Muzeu města Ústí nad Labem. Na úvod vystoupily děti z Vladimiru s krátkým představením, kdy v tradičních krojích zazpívaly a zatančily na své lidové a národní písně. Po tomto kulturním představení následovala pro hosty připravená prohlídka Muzea města Ústí nad Labem a jeho expozic, během níž se rozvinula volná debata se zástupci Ústeckého parlamentu dětí a mládeže. Děti si tak vzájemně vyměnily informace o svých městech a zemích, ze kterých pocházejí. Poslední částí programu byla exkurze po centru města Ústí nad Labem a na závěr jízda lanovkou na Větruši. Zde byl program zakončen a skupina z Ruska pokračovala dále ve své naplánované cestě.

„Přivítání ve městě Ústí nad Labem bylo velmi vřelé a přátelské. Moc děkujeme dětem, které nám dělaly průvodce, a přiblížily nám historii a tradice města i vaší země,“ řekla při loučení vedoucí ruské výpravy.