Dětské kroužky do exkluzivních prostor

Dětské kroužky do exkluzivních prostor
29.9.2010
Ústecký Dům dětí a mládeže už sídlí v nových prostorách. V průběhu srpna a září se nastěhoval do bloků C a D Domu kultury, které prošly náročnou rekonstrukcí.

   Přesunul se sem z již nevyhovující staré vily v Churchillově ulici.

   Slavnostní zahájení provozu DDM v Domě kultury proběhlo dnes, a to za účasti vedení města i hostů z partnerského města Chemnitz. Celkové náklady rekonstrukce bloku činily 178 mil. korun. Evropská dotace pokryla 85 % nákladů, státní dotace 7,5 %. Finanční spoluúčast města byla tedy velmi malá. Přestavbu provedla firma Ravel.

   Děti budou moci využívat několik kluboven, dva větší sály pro pohybové aktivity i divadlo s klasickým jevištěm a hledištěm, které jistě uvítají kroužky se zaměřením na dramatickou scénu. Navíc se zde mohou konat různé přednášky nebo besídky. DDM má rovněž k dispozici keramickou dílnu i výtvarný ateliér. Všechny klubovny jsou nově vybaveny tak, aby odpovídaly moderním požadavkům pro mimoškolní činnost. Město se ale snažilo vyřešit rovněž venkovní prostory.

   Při rekonstrukci bylo pamatováno i na plochu, na kterou se dávno zapomnělo. Je jí malá venkovní terasa napojená na malý sál směrem do parku. Dům dětí ale bude moci využívat i ostatní prostory, jako je kinosál nebo velký sál, a to v případě, že se tam nebude konat žádná velká akce. „ Jsem hodně rád, že i u Domu kultury budeme moci využívat sice menší, ale o to útulnější prostor, kde budeme mít dokonce malou pec a ohniště. Vlastními silami chceme opravit přírodní amfiteátr a do budoucna s městem plánujeme zrekonstruovat přilehlý park.“, říká ředitel DDM Jan Eichler.

  Stěhování bylo velmi náročné – nejvíce úsilí muselo být vynaloženo k transportu 800 kg vážící keramické pece, který prováděla magistrátem najatá firma. Věci, jež byly přestěhovány, se dle Eichlera vešly do několika tisíc krabic.

  Jak uvádí primátor města Jan Kubata, Dům dětí a mládeže v Ústí nad Labem má nyní k dispozici luxusní prostory v centru města a zázemí dětí je nyní jedno z nejlepších v České republice. Výhodná poloha a kvalita prostor se projevila už při konkurzu do tanečních kroužků, kdy přišlo mnohem více adeptů, než v minulosti.

   Ústecký Dům dětí a mládeže nyní navštěvuje přes dva tisíce dětí a rodičů. Vybrat si mohou z nabídky 120 kroužků.