Diskuse o sesuvu Čertovka ve Vaňově

Diskuse o sesuvu Čertovka ve Vaňově
22.12.2014
Ve středu 17. prosince 2014 proběhla diskuse s občany města o stavu sesuvu Čertovka.

Diskuse se zúčastnili především vlastníci nemovitostí přímo pod sesuvem. S geologickými souvislostmi je seznámil Ing. Petr Kycl z České geologické služby, který Čertovku odborně sleduje už od roku 1999. O čerstvě dokončené rekonstrukci a úpravě kotvené pilotové stěny pod sesuvem je informoval autorizovaný inženýr v oboru geotechniky Martin Komín ze společnosti AZ Consult, který rekonstrukci projektoval. Během diskuse byly zodpovězeny všechny otázky veřejnosti.

„Jsem moc rád, že se diskuse uskutečnila a podařilo se rozptýlit obavy obyvatel. My i občané teď například máme odborně potvrzeno, že dilatační praskliny v betonové skořepině nesignalizují nepevnost stěny. Její stabilizační funkce závisí na hluboko zapuštěných a kotvených pilotech,“
říká radní města David Daduč.

Po dokončené rekonstrukci začíná průběžný monitoring řady jevů, který přinese podrobné údaje o aktuálním stavu stěny a pohybech sesuvu. S přítomnými občany Vaňova bylo domluveno, že jim město bude předávat zprávy o výsledcích monitoringu a případně i další související informace. Zároveň odborníci požádali občany, aby jim prostřednictvím magistrátu předávali poznatky, které oni mohou mít z místa jako první – například o skalním řícení z oblasti nad sesuvem.

Petr Kycl na závěr mimo jiné upozornil, že před sto lety se lidé lépe starali o krajinu – šetrně bdělávali políčka, čistili studánky a odvodňovací strouhy a podobně. Absence takové péče může být jedním z 
faktorů častějších svahových pohybů. „I na to je potřeba myslet a být při našich činnostech ke krajině a jejím funkcím vnímaví,“ říká David Daduč.

Diskuse se také zúčastnili náměstek primátora Martin Hausenblas a zastupitelé města Jana Hájková a Jiří Mach.

„Město s lidmi žijícími pod Čertovkou dříve málo mluvilo, takže neměli dost informací. Klíčil v nich strach a vznikaly fámy a nedorozumění. My máme velký zájem občany nejen ve Vaňově otevřeně a pravdivě informovat o všem, co je zajímá,“ říká náměstek Martin Hausenblas.