Divadlo se podařilo zachránit

Divadlo se podařilo zachránit
29.2.2012
Primátor města Vít Mandík a hejtmanka Ústeckého kraje Jana Vaňhová podepsali společenskou smlouvu o založení Severočeského divadla s.r.o.

Primátor města Vít Mandík vedl s představiteli Ústeckého kraje složitá jednání o zachování divadla již od června loňského roku. O vhodnosti záměru převodu Severočeského divadla opery a baletu, příspěvkové organizace na Severočeské divadlo s.r.o. musel primátor Mandík přesvědčit nejprve radní města a kraje a následně i zastupitele obou institucí. Po schválení všemi orgány města a kraje se společníky v nové organizaci staly rovným dílem Statutární město Ústí nad Labem a Ústecký kraj.

Důvodem tohoto kroku je dlouhodobá snaha primátora o zajištění stabilního financování chodu divadla tak, aby nemuselo dojít ke zrušení počtu souborů působících na jeho prknech. Na konečné podobě převodu divadla se podílely pracovní týmy právníků a dalších odborníků Magistrátu města Ústí nad Labem i Krajského úřadu Ústeckého kraje.

„Podpory divadla v našem městě Ústeckým krajem si velmi vážím. Považuji toto řešení za nejlepší možné a jsem rád, že se nám podařilo Ústecký kraj přesvědčit o kvalitách Severočeského divadla a jeho celospolečenském přínosu v rámci celého kraje,“ uvedl primátor Mandík.

„Projekt Severočeského divadla považuji za velký úspěch. Věřím, že divadlo bude i nadále svým návštěvníkům nabízet kvalitní představení a bude tak i v budoucnosti přispívat k rozvoji kultury v Ústí nad Labem,“ dodala náměstkyně primátora Zuzana Kailová, v jejíž gesci je oblast kultury.