Divočáci se stahují do města

Divočáci se stahují do města
15.12.2010
Myslivci do konce listopadu, tedy za osm měsíců mysliveckého roku, ulovili v okrese Ústí nad Labem celkem 1249 divočáků.

   Vysoký odlov je pravděpodobně způsoben i loňskou abnormálně vysokou úrodou žaludů a bukvic, která ovlivnila rychlejší vyspění mladých bachyň a vedla ke zvýšenému přírůstku. Protože se tento nárůst dal předpokládat i v návaznosti na průběh lovů v loňském roce, požádal neprodleně odbor životního prostředí MmÚ myslivecká sdružení o výrazné navýšení odlovů, a operativně podle potřeby vydával k podpoře lovu i nezbytné výjimky z některých omezujících ustanovení zákona o myslivosti.

  Se zvýšeným stavem černé zvěře v přírodě stoupá i její výskyt v obydlených částech měst a obcí. Je tedy nutné výskyt divočáků v zastavěných oblastech města Ústí nad Labem eliminovat a to jak preventivní formou (např. budováním a průběžným doplňováním tzv. pachových plotů okolo města), tak aktivní formou – kdy dochází v průběhu celého roku k odstřelu divočáků ve městě – a to na zvláště vytipovaných místech, kde nehrozí nebezpečí ohrožení životů a majetků.

  „Velice mne potěšila zpráva, že naši myslivci, ve spolupráci s odborem životního prostředí Magistrátu města Ústí nad Labem nepolevují ve snaze zajistit v maximální možnou ochranu majetků města i jeho obyvatel proti škodám, které divočáci způsobují. Chtěla bych touto cestou naše obyvatele ubezpečit, že ve spolupráci s mysliveckými odborníky a zoology hledáme veškerá možná řešení, která by mohla vést k eliminaci výskytu divočáků ve městě, či alespoň k jejich výraznému snížení", řekla náměstkyně primátora Helena Kubcová.

  Na nehonebních pozemcích města odlovili vybraní myslivci od dubna do konce listopadu 36 divočáků, což je opět výrazný nárůst oproti minulým letům. Nárůst je v tomto případě pravděpodobně způsoben jak zvýšením počtu pověřených myslivců, tak lokalit kde se odlov provádí.

  „Prosím všechny Ústečany, kteří si všimnou zvýšeného výskytu prasat v okolí svého bydliště nebo pracoviště, o spolupráci. Stačí kontaktovat odbor životního prostředí MmÚ, který ve spolupráci s mysliveckými sdruženími připraví další kroky k co největšímu omezení pohybu divočáků v blízkosti lidských obydlí“, uzavřela náměstkyně primátora Helena Kubcová.