Dny české a německé kultury

Dny české a německé kultury
20.10.2009
Náměstek primátora Jan Řeřicha a vicehejtman Arno Fišera zahájili 11. ročník Dnů české a německé kultury.

   „Dny české a německé kultury se dnes mohou zařadit k dalším příkladům živé spolupráce českých a německých měst na kulturní úrovni. Letos jsou věnovány výročí dvaceti let po pádu železné opony. Návštěvník festivalu tak má možnost zhodnotit a připomenout si, jakými změnami prošel nejen on sám, ale také město, ve kterém žije“, připomněl význam letošního ročníku náměstek primátora Jan Řeřicha.

   Dny české a německé kultury nabídnou až do 15. listopadu řadu koncertů, divadelních představení či projekcí filmů. Připraveny jsou i literární čtení a workshopy letos zaměřené na téma – 20 let od pádu železné opony. Jak slibují pořadatelé, a jak předchozí ročníky dokázaly, Dny české a německé kultury umožní aktivní kulturní výměnu a spolupráci mezi kulturními organizacemi, pořadateli, umělci a také publikem na obou stranách českoněmecké hranice.