DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2010

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 2010
9.9.2010
Již o tomto víkendu se město Ústí nad Labem připojí k celoevropské kulturně poznávací akci „Dny evropského dědictví“.

  V Ústí nad Labem a jeho okolí bude od 11. – 19. září zpřístupněno na 28 objektů. Na řadě z nich bude pro návštěvníky připraven doprovodný program. Vzhledem k tomu, že některé objekty budou přístupné pouze o jednom víkendu, některé pouze 1 den, je nutno věnovat pozornost na plakátech a letácích uvedeným otvíracím dobám. Ve dnech 11. – 12. 9. 2010 bude také jezdit historický vláček.

   Dny evropského dědictví jsou významnou celoevropskou kulturně poznávací, společenskou a výchovnou akcí. Akcí, která každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek a militarií, budov, objektů a i dalších prostor, v nichž všech je uchováváno neuvěřitelně rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. Historicky první "Dny otevřených dveří památek" se konaly již v roce 1984 z podnětu Francie. Jejich základní myšlenkou bylo umožnit široké veřejnosti návštěvu nejrůznějších památek, zejména těch, které jsou jinak běžně nepřístupné. V České republice se nezpřístupňují pouze historické památky, které jsou oficiálně prohlášeny kulturními památkami, jako jsou známé hrady, paláce a katedrály, ale otevírají se i desítky dveří soukromých a veřejných budov, které nebývají přístupny veřejnosti vůbec nebo pouze příležitostně a částečně. V České republice se EHD konají pravidelně od roku 1991 v první polovině měsíce září. Od roku 1998 je jejich hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, které vždy ve spolupráci s jedním z členských měst pořádá národní zahájení. Město Ústí nad Labem se do akce pravidelně zapojuje od roku 1996.

   Celonárodním tématem v roce 2010 je „DUŠE PAMÁTEK“.