Do „Agentury“ se zapojí desítka organizací

Do „Agentury“ se zapojí desítka organizací
7.7.2008
První jednání lokálního partnerství Agentury pro sociální začleňování proběhlo dnes v Ústí nad Labem.

   Agenturu na jednání zastupovala ministryně pro lidská práva a národnostní menšiny MUDr. Džamila Stehlíková a Ing. Marek Podlaha, ředitel Agentury. Za magistrát se jednání účastnil primátor města Mgr. Jan Kubata a starostové městských částí.

   Zastupitelstvo Ústí nad Labem schválilo na jednání zastupitelstva 26. června zapojení města do činnosti Agentury. Dnes se k lokálnímu partnerství Agentury připojily městské obvody Centrum a Neštěmice, Úřad práce Ústí nad Labem, Policie České republiky, Univerzita J. E. Purkyně, Člověk v tísni, o. p. s.,  White Light I, Oblastní charita Ústí nad Labem, DRUG OUT klub a další neziskové organizace. Takto vzniklé lokální partnerství Agentury v Ústí nad Labem  bude podporovat  koordinaci  integračních aktivit. Agentura na území městských čtvrtí Předlice a Mojžíř napomůže čerpání prostředků z rozvojové pomoci EU jak na krajské, tak na centrální úrovni.