Dobětické „Halali“ zahájil primátor

Dobětické „Halali“ zahájil primátor
9.9.2009
Jan Kubata zavítal do Domova pro seniory v Doběticích, aby popřál seniorům a dětem z mateřské školky dobré sportovní výkony.

   Druhý ročník mezigeneračních sportovních her s názvem“Dobětické halali“ se nesl v duchu lovecké tematiky. Smíšená družstva, která tvořili klienti Domova pro seniory v Doběticích a děti z Mateřské školy Dobětice, poměřily své dovednosti v soutěžích nazvaných houby, včely či  skákání v pytli. Například v soutěži včely šlo o to, nachytat co nejvíce včel do otvoru. Stejně hravé byly i další soutěže, do kterých se zapojily desítky soutěžících.

   „Pro mne, jako pro primátora města Ústí nad Labem je důležité znát problémy našich seniorů. Proto jsem rozhodně přijal pozvání k zahájení druhého ročníku mezigeneračních her a krátce pohovořil s klienty domova o jejich starostech. Popřál jsem jim, aby během dne načerpali z dětí z Mateřské školy v Doběticích hodně pozitivní energie a naopak dětem jsem popřál, aby čerpaly ze zkušeností seniorů“, řekl po setkání primátor města Jan Kubata.