Dobrodružný zápis budoucích prvňáčků

Dobrodružný zápis budoucích prvňáčků
23.1.2009
Netradiční zápis dětí do prvních tříd má za sebou Základní škola Stříbrnická.

   Díky aktivitě pedagogů na výše zmíněné škole nebyl zápis pouhým úřednickým aktem, ale dobrodružným putováním po škole. Děti, které se ucházely o místo v 1. třídách procházely školu po předem vyznačených trasách. Zde mohli budoucí prvňáčci spolu se svými rodiči prokázat sportovní dovednosti nebo znalosti o světě. Cílem cesty žáčků pak byla třída, ve které proběhl samotný zápis.

   „Základní škola na Stříbrníkách má co nabízet. Proto se zaměstnanci rozhodli spojit zápis do 1.tříd se dnem otevřených dveří. Škola ukázala kvalitně vybavené počítačové a multimediální učebny, ve kterých si zájemci mohli moderní prostředky k výuce sami vyzkoušet“, řekl náměstek primátora Jan Řeřicha s tím, že zajímavá byla také prohlídka odborné učebny fyziky a chemie, jazykové učebny, anglická knihovna a další prostory. „K vidění zde byly například modely strojů na solární pohon nebo zajímavé reakce chemických sloučenin (pochopitelně pod bedlivým dohledem vyučující chemie). Dalším velkým lákadlem byl bezpochyby školní bazén, který svými parametry umožňuje realizovat plaveckou výuku na vysoké úrovni.“ Doplnil po prohlídce školy Řeřicha.

   Základní škola Stříbrnická je školou otevřenou. Otevřenou všem žákům, rodičům i odborné veřejnosti, otevřenou novým myšlenkám a trendům ve vzdělání. Celá akce, která se mohla uskutečnit jen díky úsilí všech zaměstnanců školy proběhla úspěšně. Svědčí o tom nejen úsměvy na tvářích, ale i milé a pochvalné zápisy v knize návštěv.