Dobrovolníci v Matiční

Dobrovolníci v Matiční
10.7.2009
Nízkoprahový klub pro děti a mládež Nový svět hostí od 3. do 12. července dobrovolníky v rámci mezinárodního workcampu.

   V Ústí nad Labem se sešlo osm mladých lidí ve věku od 18-ti do 30-ti let z Německa, Francie, Kanady, Jižní Koreji, Tchaiwanu a Mexika, aby pro děti a mladé lidi ze sociálně vyloučené lokality Nový svět v Ústí nad Labem připravili náplň jednoho z prázdninových týdnů. „Páteční dopoledne se neslo v duchu pouliční slavnosti, která měla upoutat pozornost obyvatel této lokality a představit služby společnosti Člověk v tísni. Já osobně jsem ocenila temperament malých dětí z této lokality, které ač řeči cizinců nerozuměly, neměly s komunikací žádný problém“, řekla po návštěvě Matiční ulice náměstkyně primátora Zuzana Kailová.

   „Mezinárodní dobrovolnický workcamp je desetidenní akce zahraničních dobrovolníků v lokalitě Nový Svět v Ústí nad Labem. Skupina dobrovolníků z celého světa bez nároku na finanční odměnu připravuje zpravidla v měsíci červenci strukturovaný volnočasový program pro téměř 40 dětí z lokality. Tuto aktivitu zajišťuje sdružení INEX a koordinují ji vždy dva externí vedoucí, jeden zaměstnanec nízkoprahového klubu a řada místních dobrovolníků. Cílem aktivity je naplnění volného času neorganizovaných dětí a mládeže v prázdninovém období, kdy je činnost volnočasových dílen a dalších aktivit v klubu omezena. Workcamp je pro děti a mládež příležitostí k seznámení s lidmi z odlišného kulturního prostředí a nabytí znalostí o jiných zemích. V rámci mezinárodního workcampu je realizována celá řada tradičních i netradičních aktivit, které probíhají jak v klubu (žonglování, workshopy tance a hudby, art workshopy, soutěžní a herní odpoledne), tak mimo prostředí ve kterém děti žijí (výlety mimo lokalitu, street art, společná umělecká vystoupení dětí a zahraničních účastníků). Program tohoto ojedinělého tábora je přímo v režii jednotlivých zahraničních účastníků a jeho skladbu určují především dovednosti, talent a fantazie jeho dobrovolníků.