Dočasné omezení v dopravě

Dočasné omezení v dopravě
14.6.2011
Ve dnech 25. a 26. 6. 2011 bude v ul. Masarykova v úseku MOK Pražačka – světelná křižovatka Sadová a v ul. Sadová probíhat obnova vodorovného dopravního značení po provedené opravě vozovky.

   Rozsah obnovy vodorovného značení si vyžádá následující omezení provozu:

1. 25. 6. 2011 od 7:00 do cca 17:00 hod. úplná uzavírka ul. Masarykova v daném úseku a uzavírka ulice Sadová ve stejném rozsahu jako při pokládce obrusné vrstvy. Objízdné trasy budou vedeny následujícím způsobem:

a) Ve směru od centra Londýnská – Moskevská – Palachova – Šaldova
b) Ve směru od Bukova a Všebořic Šaldova – Palachova – Moskevská – Londýnská – Klíšská
c) Ve směru z ul. Stará Masarykova – Šaldova – Palachova – Moskevská – Londýnská – Klíšská
d) Ve směru od ul. Palachova bude umožněn průjezd ul. Sadová do ul. Růžový palouček.

2. Po oba dny bude v ul. Masarykova zákaz stání s možností odtahu zaparkovaných vozidel.

Žádáme řidiče, aby věnovali po tyto dny zvýšenou pozornost přechodnému dopravnímu značení a svou ukázněností umožnili bezproblémový průběh akce. Děkujeme za pochopení.