Dodávky energií v postižených oblastech

Dodávky energií v postižených oblastech
5.6.2013
13:30 V souvislosti se záplavami jsou v Ústí nad Labem omezeny dodávky elektřiny a plynu.

Bez elektřiny je spodní část Střekova. Poté, co bylo nutno odpojit trafostanici u restaurace Slávie, nemají elektřinu všechny objekty mezi železniční tratí a řekou Labe. Podobná situace je i s dodávkami plynu.

Na Střekově kvůli přerušení výroby páry ve společnosti Energy neteče teplá voda.

Zároveň se připravuje obnova dodávek po opadnutí vody. Společnost ČEZ posílí své pracovní čety, které budou čistit a uvádět do provozu trafostanice a další části elektrické sítě. Společnost RWE zajistí na své náklady obnovu přípojek plynu, regulátorů i pilířků.

Pitná voda z vodovodního řadu je v dostatečném množství a kvalitě k dispozici po celém městě a to i v lokalitách postižených záplavami.