Dohoda o spolupráci v oblasti investic

Dohoda o spolupráci v oblasti investic
19.1.2010
Severočeská vodárenská společnost, Ředitelství silnic a dálnic a město Ústí nad Labem se dohodli na spolupráci.

   Jednání se účastnil generální ředitel SvS a.s. Miroslav Harciník, René Komínek, ředitel ŘSD a jejich náměstci a za město Ústí nad Labem náměstek primátora Jan Řeřicha.

  „Tato spolupráce by měla zajistit co nejefektivnější využití finančních prostředků, protože naše investice se velmi často potkávají. Při našem prvním společném jednání jsme velmi konkrétně hovořili o odkanalizování ústecké části Vaňov v návaznosti na stavbu, kterou provádí Ředitelství silnic a dálnic v Přístavní ulici. Dohoda o spolupráci má pro občany města Ústí nad Labem velkou výhodu v tom, že ať už při zmíněné stavbě, nebo při dalších stavbách docílíme co nejkratší doby omezení“, řekl po setkání náměstek primátora Jan Řeřicha.