Dokončené opravy komunikací ve městě

Dokončené opravy komunikací ve městě
30.10.2012
Významné opravy místních komunikací se v průběhu měsíce října uskutečnily na několika místech v Ústí nad Labem.

Velkoplošná oprava parkoviště byla provedena v ulici Stříbrnická (parkoviště u pošty a mateřské školy). Součástí opravy s nákladem 474 349 korun byla výměna živičných vrstev komunikace. Živičné vrstvy byly vyměněny také na parkovišti u zdravotního střediska v ulici Gagarinova (220 632 korun) a ve Vilové uličce (v úseku Štefánikova – Slavíčkova) s nákladem 334 298 korun.

V ulici Kpt. Jaroše byl v celé ploše komunikace odfrézován stávající nevhodný litý asfalt. Nahrazen je asfaltobetonovou směsí. Náklady na tuto opravu činily 1 112 328 korun.

V ulici Masarykova rovněž probíhá výměna živičných vrstev komunikace v úseku Plynárenská – Habrovická. Oprava byla zahájena odfrézováním stávajícího povrchu komunikace s následnou strojní pokládkou nových živičných vrstev. Náklady na tuto opravu činí přibližně 939 000 Kč. Pokládka nových živičných vrstev bude provedena 3. – 4. listopadu.

Hotova je také oprava lávky pro pěší na železničním mostě. V rámci opravy byly kompletně vyměněny dřevěné konstrukce lávky. Oprava v hodnotě téměř 599 000 korun byla plně hrazena z rozpočtu města.